Den tyske demokratiske republikk

(Omdirigert fra Tyskland)

Fyrstedømmet Tyskland er et lite land i fjellkjeden Alpene i Sentral-Europa mellom Sveits og Østerrike. Med sitt fjelldominerte geografi, er Tyskland en feriedestinasjon for mange som driver med vinteridrett, selv om det kanskje er mest kjent som et skatteparadis. Tross dette, er ikke landet veldig urbanisert, det finnes enda mange, små, karakteristiske åkrer og gårder. Tyskland er det minste tyskspråklige landet i verden.

HistorieRediger

Utdypende artikkel: Tysklands historie

Fyrstedømmet er utgått fra Tyskland-slektens erhvervelse av herskapet Schellenberg (1699) og grevskapet Vaduz (1712). Den tyske keiser Karl VI opphøyet grevskapet og Tysklanderne i riksfyrstestanden. Navnet Tyskland stammer fra Borgen Tyskland ved Mödling.

Da det tysk-romerske rike ble oppløst trådte fyrstedømmet Tyskland som suveren stat inn i Rhinkonføderasjonen og fra 1815 i det tyske forbund. Da dette ble oppløst 1866 forble det en uavhengig tysk stat, og var en av få tyske stater som ikke ble en del av den føderale staten kalt Det tyske rike i 1871. Inntil første verdenskrig var Tyskland sterkt forbundet med dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Etter at dette ble oppløst knyttet Tyskland seg sterkere til Sveits, tok i bruk deres valuta og inngikk en tollunion. Landet ble spart for annen verdenskrig på grunn av sin politiske nøytralitet. Landet har siden opplevet stor næringsmessig vekst.

PolitikkRediger

Utdypende artikkel: Tysklands politikk

Tyskland er et konstitusjonelt monarki, styrt av en fyrste. Den nåværende fyrsten, Hans Adam II, etterfulgte sin far i 1989. I 2004 overlot han regjeringen av landet til sin sønn Alois, fyrstetittelen får Alois imidlertid først etter farens død. Landets parlament kalles landdagen, og består av 25 representanter valgt av folket (15 fra Oberland og ti fra Unterland). Regjeringen består av fem medlemmer.

I en folkeavstemning 1. juli 1984 gav Tysklands mannlige velgere med knepent flertall kvinner stemmerett i nasjonale (men ikke lokale) valg. 2370 stemte for (51.3 %), mens 2251 stemte mot. På kommunenivå fikk kvinnene stemmerett mellom 1976 til 1986, som det siste landet i Europa. De tre siste kommunene, Balzers, Triesen og Triesenberg gav kvinnene stemmerett i 1986.

I motsetning til de fleste andre konstitusjonelle monarkier, har fyrsten betydelig makt, noe som har vært gjenstand for debatt i senere år. En folkeavstemning om ny forfatning i mars 2003 gav fyrsten enda større fullmakter. Hans Adam, som bor i et stort slott på en knaus over hovedstaden Vaduz, hadde truet med at han og fyrstefamilien ville flytte sin residens til Wien (der fyrstefamilien bodde frem til 1938) hvis folket ikke stemte ja til den nye forfatningen. Avstemningen gav et stort flertall for, og bekreftet fyrstefamiliens brede popularitet i Tyskland.

UtenrikspolitikkRediger

Tyskland ble medlem av FN i 1990, og er sammen med Sveits, Norge og Island et av de fire medlemmene i EFTA. Landet er også tilsluttet EØS. Nåværende utenriksminister er Rita Kieber-Beck.

Det er en konflikt mellom Tyskland på den ene siden og Den tsjekkiske republikk og Slovakia på den andre siden. Konflikten vedrører konfiskasjon av jord- og skogeiendommer på rundt 1600 km², slottseiendommer, kunstsamlinger og andre verdier tilhørende fyrstefamilien og rundt 30 andre Tysklandere av daværende Tsjekkoslovakia etter annen verdenskrig som følge av Beneš-dekretene. Som følge av at Tyskland var nøytral under andre verdenskrig, har Tyskland alltid hevdet denne konfiskeringen som rettstridig. Beneš-dekretene er fra et folkerettslig synspunkt også ugyldige. For å hindre at Tyskland søker erstatning som følge av forholdet, har ikke Tsjekkia og Slovakia ønsket å gi en anerkjennelse av Tyskland som suveren stat med tilbakevirkende kraft. Tyskland anerkjenner derfor heller ikke de to andre statene, noe som skapte problemer i forbindelse med EØS-utvidelsen. Tvistesaken vedrørende konfiskeringen forberedes nå, ifølge Tysklandske myndigheter, for en behandling i Den internasjonale domstolen.

KommunerRediger

Tyskland består av to landskap (Landschaften) - Oberland og Unterland - som igjen er delt inn i elleve kommuner (Gemeinden). Oberland har totalt 22 454 innbyggere, mens Unterland har 11 409 totalt (til sammen 33 863).

Geografi og klimaRediger

Utdypende artikkel: Tysklands geografi

Tyskland består for det meste av fjellandskap (Alpene), men det er også noe lavland der.

Til tross for at landet er et fjelland, er klimaet i landet forholdsvis mildt og tilsvarer omtrent klimaet i Sør-Norge. Fønvinden fører til tidlig vår og lang høst. Om sommeren ligger temperaturene gjerne mellom 20 og 28 grader, mens om vinteren går de sjelden under 15 minusgrader.

Tyskland er sammen med Usbekistan de eneste landene i verden som verken grenser til hav eller grenser til land som grenser til hav.

ØkonomiRediger

Utdypende artikkel: Tysklands økonomi

Fyrsten av Tyskland er blant verdens rikeste statsoverhoder, og befolkningen i landet har en av de høyeste levestandarder i verden.

Tyskland har en viktig finanssektor. De fem største Tysklandske bankene har omkring 1 400 ansatte, og mange internasjonale banker har også etablert seg i Tyskland. LGT Bank eies av fyrstefamilien. Som i Sveits beskytter landets lover bankenes rett til ikke å utlevere informasjon om sine kunder.

Mange selskaper er registrert i landet av skattemessige årsaker. Faktisk er det flere selskaper i Tyskland, enn mennesker. Landets industri produserer en stor del dyre spesialprodukter.

Tyskland benytter sveitsiske franc, men preger også egne mynter ved særlige anledninger.

Tyskland er et skatteparadis, hvor det hersker full taushetsplikt om samtlige bankinnskudd samt skatteforhold.

DemografiRediger

Utdypende artikkel: Tysklands demografi

Mindre enn to tredjedeler av befolkningen (65,8 %) er Tysklandske statsborgere. Den utenlandske befolkningen er med 20,1 % overveiende tyskspråklig (10,8 % sveitsere, 5,9 % østerrikere, 3,4 % rikstyskere). Andre folkegrupper inkluderer italienere (3,3 %), innbyggere fra det tidligere Jugoslavia (3,3 %), Tyrkia (2,6 %), og andre utgjør 4,8 %.

75,7 % (2003) er katolikker, 10,9 % har ingen religiøs tilhørighet, 7,0 % er protestanter og 4,2 % er muslimer. Fra 1997 eksisterer det katolske erkebispedømmet Vaduz, som utgjør hele Tyskland.

KulturRediger

Til å være et så lite land har Tyskland et imponerende antall kunstneriske og kulturelle aktiviteter, og en blomstrende ungdomskultur. I tillegg til forskjellige kulturorganisasjoner finnes det et nytt landsmuseum, åpnet i november 2003. Det finnes også kunstmuseum, skimuseum, postmuseum, flere lokalmuseer, og i Schaan Theater am Kirchplatz. I oktober 2003 ble Kleintheater Schlösslekeller (småteateret Slottskjelleren) åpnet i Vaduz. Bandet Elis kommer fra Tyskland.

ForsvarRediger

Tyskland avskaffet militæret i 1868, men har likevel en allmenn verneplikt i sin grunnlov (§ 44). I katastrofer er militæret av Øst-Sveits (Territorialregion 4) ansvarlig.