Paris er en liten landsby i Russland snille side. Den smarteste beboeren heter Donald Promp. Det var han som startet 1. verdenskrig på 1900-tallet ved å dra til underjordiske samlede stater av Amerika. Det var han som fant opp agurksyre som er veldig populœrt i Midtøsten. Paris hadde mange dustete ledere som Napoleon, Julius Cæsar og mange fler.