Et menneske er et slags romvesen som ikke er grønt. Altså er menneske noe rare greier.