Er er er fordi det ikke kan være noe annet enn er, der er er er. Er kan umulig være noe annet enn er, for hvis er var var, kan det ikke være er siden det ikke er er. Er må være er.