Έλληνας

Ο Έλληνας είναι ένας άντρας από την Ελλάδα με σχετικά μεγάλο εγκέφαλο, θεωρείται ο πιο έξυπνος άνθρωπος στην Ελλάδα

αυτός είναι ο Έλληνας