Økologisk nisje

Det finnes to typer nisjer... rødnisjer og blånisjer blånisjene bor i Blåfjell og rødnisjene bor på nordpolen.