Noe er noe. Det er noe, og ikke ikke noe. Noe kan være mye forskjellig ting. Noe kan være stort og noe kan være smått.