Eksternett

Eksternnett er det motsatte av internett. Det er en ekstern ett som ikke er ett, men to + to = fire, minus tre er 1, kjapp matte.