Åpne hovedmenyen

Artigpedia β

Mest vanlig er nok nyhetsartikkelen. Den kan inneholde nyheter om ulykker, mord, andre lovbrudd osv. En nyhetsartikkel følger ofte et fast oppbyngingsmønster; den omvendte pyramide.

         Tittel: bør være relevant med tekstens innhold og
         gi oss en anelse om hva dem handler om. Det er
          tittelen som skal fange leserens interesse, 
           ofte med en kort og fengende tittel...
           Ingress: ca på 30 ord. skal kort si
            hva teksten handler om.Ingressen
             er avgjørende for om folk vil
             lese videre. Eks et sitat..
              Brødtekst: hovedtekst...
              her kommer selve ny-
               heten eller his-
               torien i alle 
               sine detaljer!
                 mellom-
                 titler
                 kan
                 brukes
                  !