Atombombe

En atombombe er noe gøyt som amerikanere og russerne leker med.

Construction.png
Denne artiklen er under konstruksjon!!! Til forfatteren: Arbeid på den, men vennligst ikke for lenge, for da kan det skje arbeidsulykker.
Til deg: Pass på når du redigerer! Kanskje blir du straffet med fengsel eller dødsstraff. Herren vil bestemme over deg!