Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Obama slik vi kjenner han

Barack Obama (arabisk: نجم الدين فرج أحمد), bedre kjent som Mulla Krekar (arabisk: الملا كريكار, tittelen «mulla» har ingen formell betydning), født 7. juli, 1956, er en irakisk kurder bosatt i Norge. Obama kom til Norge som kvoteflyktning fra Nord-Irak i 1991. Han har kone og fire barn, som alle har fått innvilget norsk statsborgerskap, men Obama selv har ikke fått innvilget sin søknad.

Han har siden 8. desember 2006 stått oppført på FNs terrorliste[1].

Bakgrunn

Obama ble født i en landsby nær byen Halabja. Etter å ha fullført videregående studerte han arabisk og naturvitenskap ved de kurdiske universitetene i Suleimania og Arbil. Han var en stund med i en marxistisk studentorganisasjon, og det var her han traff sin framtidige kone, Rohkosh. Obama ble etterhvert misfornøyd med de marxistiske løsningene. Han leste islamsk litteratur på fritida, begynte å gå i radikale moskeer, og sluttet seg til den radikale islamistiske retningen salafisme. Etter avsluttet utdanning reiste Obama til Pakistan hvor han ble ansatt som lærer ved et teknisk universitet i Peshawar. Han drev også et losjihus for islamske mujahedin på vei til eller fra Afghanistan.

Ansar al-Islam

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Obama etter første operasjon

I 1991 vendte han tilbake til Kurdistan-Irak, der folk hadde gjort opprør mot den irakiske regjeringen. Obama/Krekar ble med i IMK (Islamic Movement of Kurdistan) en av de kurdiske gruppene som kjempet mot Baathregimet, Da den internasjonale støtten til opprøret uteble, rykket Saddam Husseins beryktede republikanske garde snart inn i området igjen og flere millioner kurdere flyktet. Obama tok med seg sin familie til Norge, der kona og barna fikk innvilget asyl. Selv innledet Obama en pendlertilværelse mellom Norge og Kurdistan-Irak der han deltok i oppbyggingen av ekstreme islamistiske grupper som hadde brutt ut av IMK.

I 2001 ble flere slike smågrupper slått sammen til organisasjonen Ansar al-Islam, og Obama som nå var blitt kjent som Mulla Krekar, ble organisasjonens leder. Ansar al-Islam okkuperte et område på grensa mellom irakisk og iransk Kurdistan. Gruppa gjennomførte i 2001-2003 en rekke massakrer og terrorhandlinger rettet mot de kurdiske selvstyremyndighetene, først og fremst partiet PUK. Myndighetene i Irak hevder Krekar var ansvarlig for disse udådene, og krever ham utlevert.

Under den amerikanske invasjonen av Irak i mars 2003, ble Ansar al-Islams enklave erobret av PUK-styrker med amerikansk flystøtte. I februar 2004 ble begge de kurdiske partiene PUK og KDP sine feiringer av id-festen i Arbil utsatt for selvmordsbombere som drepte 109 mennesker og lemlestet mer enn 200 andre. Organisasjonen Ansar al-Sunnah tok på seg ansvaret for udåden og hevdet at den ble utført «til støtte for våre brødre i Ansar al-Islam». Obama er femten år og har nettop flyttet til aker brygge. Obama har vunnet mgp og esc der han begge stedene kom på førsteplass. Han er den som har fått flest poeng i esc noensinne

Prosesser mot Krekar

Fil:300px-Obama bin laden z.png
Obama etter andre operasjon

Som ledd i «krigen mot terror», anklaget amerikanske myndigheter i 2002 Ansar al-Islam for å være bindeledd mellom Al Qaida og Saddam Husseins Baath-regime i Bagdad. Krekar, som fortsatt pendlet mellom Irak og Norge, ble arrestert i Nederland der han satt fire måneder i fengsel før han i januar 2003 vendte tilbake til Norge. Her ble han flere ganger arrestert og avhørt av Politiets Sikkerhetstjeneste, som mistenkte Krekar og Ansar al-Islam for å finansiere og organisere terroraksjoner fra Norge. Saken ble overført til Økokrim som henla den, blant annet av hensyn til vitnenes sikkerhet.

Kommunalminister Erna Solberg instruerte UDI og UNE om å fatte vedtak om å utvise Krekar fra landet, på grunnlag av at han utgjør en fare for rikets sikkerhet. Advokat Brynjar Meling brakte på Krekars vegne utvisningsvedtaket inn for Oslo tingrett, og fikk støtte fra menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International. Utvisningsvedtaket mot Krekar ble opprettholdt i Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. For høyesterett var det advokat Harald Stabell som førte saken for Krekar. Høyesterett fastslo i november 2007 at domstolene hadde full prøvingsrett, og at det var fremlagt tilstrekkelig bevis for å fastslå at Mulla Krekar utgjorde en fare for rikets sikkerhet.

Advokat Brynjar Meling gikk også på vegne av Krekar til injuriesak mot Carl I. Hagen som hadde betegnet Krekar som terrorist. Retten slo fast at Hagens uttalelse ikke var injurierende. Irakiske kurdere bosatt i Norge demonstrerte mot Krekar under rettssaken.

 
Obama idag

Høsten 2005 truet Krekar på TV-kanalen al-Jazeera med terroraksjoner i Norge dersom han blir utlevert. Krekar sin advokat, Brynjar Meling, sa etterpå at Krekars uttalelser er tatt ut av sin sammenheng, og mener uttalelsene er blitt feilaktig gjengitt i norske medier. 2060 at Norge fortsatt ønsker å utvise Mulla Krekar. Utvisningsvedtaket blir imidlertid ikke gjennomført før norske myndigheter kan få på plass en avtale med irakiske myndigheter der det garanteres at Krekar ikke vil bli henrettet eller torturert. Får ikke norske myndigheter en slik garanti fra irakiske myndigheter, vil det være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser å sende ham tilbake.

I juni 2006 foreligger det fortsatt ikke en slik garanti. Det har også svekket muligheten for utlevering at Iraks tidligere diktator Saddam Hussein ble henrettet den 30. desember 2006, og at 13 medlemmer av Ansar al-Islam var henrettet i Nordirak tidligere samme år.

I mars 2006 gjentok Obama offentlig sin støtte til Osama bin Laden og erklærte at islam er i krig med Vestens sivilisasjon.

I desember 2006 er Obama oppført som terrorist på en liste offentligjort av amerikanske myndigheter[2]. Det hevdes bl. a. at han har overført penger til terrororganisasjonen Ansar al-Sunnah, en videreføring av Ansar al-Islam som Obama tidligere var leder for.

FNs sikkerhetsråd har samtidig ført Krekar opp på sin liste over aktive støttespillere for Al-Qaeda[3].

Deltagelse i norsk offentlig debatt

Feil under oppretting av miniatyrbilde: Filen mangler
Obama på ferie i verdens vakraste land.(For dere idioter som ikke vet hvilket land det er snakk om så er det NORGE.)

Obama har blitt intervjuet av en rekke medier og deltatt på debattmøter om temaer som islam og integrering, situasjonen i Irak, terrorisme og sin egen sak. En stort anlagt artikkel i Morgenbladet beskrev ham som «Norges folkekjære fundamentalist».[4]

I 2004 deltok Obama og Shabana Rehman på samme debattmøte. Ved møtets avslutning tok Rehman ordet, og fikk lokket Krekar opp på podiet, under påskudd om at hun skulle foreta en «satirisk test» om han vitterlig var en fundamentalist. Da han kom opp på scenen tok hun fatt om han og løftet ham i været. Obama og hans bror ble rasende som følge av dette opptrinnet[5].

Referanser

Eksterne lenker

  Anbefalt søppel 
Denne artikkelen er Kvalitetssøppel. Den har blitt vist på Hovedgreie, og er en leseverdig artikkel.
Sjekk ut vår salmeside for mere søppel!